منوهای نصب در پنل مدیریت

جلسه خصوصی جناب با استاد رودگر

رزومه:

سعید رودگر

متولد۱۳۵۷/۶/۱۷تهران

لیسانس آموزش آواز ایرانی ازسال۶۹لغایت۷۷روایت های دستگاههای آواز استاد دوامی ردیف وتصانیف، استاد محمود کریمی(مرحوم) ، هنرآموخته در محضراساتید: شاپور رحیمی، صادقیان، مهرپروران- تحصیل تئوری موسیقی محضر اساتید دانشگاه سوره نوازندگی گیتار فلامنکو(خوان مارتین) ، کلاسیک وپاپ۷۸لغایت۸۱، تحصیل مجدد تئوری موسیقی، سلفژ نظری وعملی همراه تمرینات وکال وصداسازی بهمراه تمرینات کرال نزد علیرضا شفقی نژاد(رهبرارکستر نوری) وتحصیل ۵سال محضراستادمرحوم محمد هدایت نوری تا پایان عمرایشان ودریافت اجازه تدریس آواز لایت کلاسیک وسلفژ پس از دوسال آموزش(باتوجه به عقبه آموخته) ومعرفی به اداره ارشاداسلامی سال۱۳۸۵ و تدریس خوانندگان مجالس جهت دریافت مجوز خوانندگی دراماکن عمومی بصورت مدارک قانونی بمدت دوسال- اجرای کلاسیک در کشورهای همسایه ارمنستان، آذربایجان وهمزمان تشکیل گروههای مختلف سرود وجمع خوان در موسسه های موسیقی آموزش وپرورش، همکاری با دسته موزیک نیروی مخصوص نوهد۶۳ واجرای مراسم مختلف نهادهای بزرگ کشور، بنیادها- مدرس آواز ایرانی، کلاسیک و حماسی سرودهای مختلف- مدرس و استعدادیاب واستعدادپرور بمدت دوسال موسسه امیرکبیر- تشکیل گروههای سرود در نیروهای نظامی و کانونهای مختلف وسراهای محله های شهرداری وموارد مختلف از این دست… تا۱۳۹۹

[divider style=”clear”]

[webynar token=1dbb6d98-8ad7-4864-b5dd-1de0d1e38f61]

 

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید