فروشگاه عشق پایدار

فروشگاه دوره های عشـق پایـدار

کارگاه آنلاین توهم یا عشــق؟!

احساساتی نظیر عشق، هوس، شیفتگی و هیجان به ظاهر بسیار شبیه یکدیگر هستند اما تشخیص آنها بسیار مشکل است.

دانستن راهکارهای اصولی و کاربردی و تشخیص این احساسات از یکدیگر به شما کمک می کند تا بدانید طرف مقابل واقعا چه نیت و هدفی دارد تا بهترین تصمیم را برای زندگی خود بگیرید.

مدرس: دکتــر امیــر زنــدی، مبتکر طرح مهارتهای هفتگانه کاما