به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه خانه تکانی ذهن

190,000 تومان

گاهی مواقع تلاش ما به جهت نظافت و نوشدن در خانه تکانی بی نتیجه است یا مدت ها زمان می‌برد؛ چراکه اصول خانه تکانی را نمی دانیم و سعی می‌کنیم بنابر آموخته های خود در این مسیر قدم برداریم..
خستگی جسم و بیماریهایی که پس از این عمل برای ما بوجود می آید، تنها بخشی از خانه تکانی های غیراصولی ما است…
ذهن ما در مسیر تازگی، چه میزان از خانه تکانی خود آسیب دیده است؟

توضیحات

سفیدکننده نیاز است
جلا دهنده و پاک کننده
خانه تکانی
اما این بار در ذهن…

مگر جز این است که سالی یک مرتبه به جهت تنفس، نوشدن و آماده شدن، خانه تکانی منزل داریم؟! خانه تکانی ذهن نیز از همین جنس است و آرامش، محصول نهایی است..
احساس شلوغی، خستگی و چیدمان تکراری و فرسوده نداریم؟ بهار تازگی در ذهن ما چه زمانی قصد آمدن دارد؟
با خود خلوت کنیم
در خلوتی که برای خود فراهم کرده ایم بیدار شویم و در این بیداری، چیدمان ذهن را از ابتدا طراحی کرده و به همان نسبت، ذهن را پاکسازی کنیم؛ با یک ذهن شلوغ، تغییر چیدمان و نظافت مجدد ممکن نیست. بنابراین اقدام اول بایستی برای دورریختنی ها باشد؛ آنچه نباید در ذهن باشد و درواقع تمیزشدنی نیست.
اگر چیدمان و نظافت جدید از روی آگاهی باشد، بهترین اتفاق در خانه تکانی ذهن می افتد و بدین ترتیب از این ذهنی که تمیز است تا آخر عمر می توانیم در جهت ارتقای خود و دیگران بهره مفید ببریم.