مجموعه مهارتهای خانواده پایدار

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه (توهم یا عشق)

490,000 تومان

عشق حقیقی با آن چیزی که ما آن را عشق می نامیم، فاصله ای به نسبت زمین تا آسمان دارد..
تصورات یا بهتر بگوییم توهماتِ ما عشق نیست و هرآن چیزی که عاشق تصور می کند، در اکثر مواقع، براساس باورهای اشتباهی است که شور عاشقی را نیز از او می‌گیرد. اما پس حقیقتا عشق چیست؟

توضیحات

من از تنهایی می ترسم و کسی نیست که تنهایی های مرا جز او پر کند.
می خواهم خوش باشم و با شخصی که مرا لحظه ای حتی از غم رها کند سپری کنم و با دیگرانم میلی نیست..
علت خوشحالی ام تنها اوست.
از نظر من او یک انسان خاص است و به همین خاطر در دل، آرزوی بودن با او را در خلوت و آشکارا دارم.
بدون او زندگی ام تمام شده است و لذتی در کار نیست.
تمام فکر و تمرکزم پیش اوست.
از رابطه با او احساس خوبی دارم و از شدت عشق، ضربان قلبم روی هزار است…
در رابطه با او نمیتوانم احساساتم را کنترل کنم ولی سعی من این است رفتاری که عشق، خواهان آن است انجام دهم.
به نظر می آید با این علائم عاشق شده ام.
وقت آن است که خانواده را مطلع کنم اما خانواده می گویند علائمت خبر از وضع مناسبی نمی دهد!
با تاسف می گویم مگر شما پزشک هستید؟ تنها پزشک می‌تواند تشخیص دهد وضع عشقی من سالم است یا ناسالم..
پس از این گفتگو، تردیدی مرا دچار می کند؛ تردیدی که همزمان، کیفیت ارتباطم را نیز به من یادآور می‌شود.
کیفیتی که با این همه علائمِ حساسی که عشق میخوانم، اما همچنان حس میکنم مناسب نیست..
به همین جهت با خود می اندیشم که حقیقتا پزشک عشق کجاست؟
و بیشتر به فکر فرو می روم که اگر تشخیص من از عشق اشتباه باشد، آن زمان چه بر سر من می آید…