به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه سبک های تربیتی

180,000 تومان

در مسیر یک زندگی سالم، حضور تمام سبک های تربیتی حیاتی است، اما تنها مواردی اجرایی شده که متناسب با باور آن خانواده در مسیر تربیت است و همین باور، نقش پدر و مادر را به اشتباه تعریف و عملکرد را نیز آسیب زننده کرده است. در کدام مسیر هستیم؟

توضیحات

اگر خانواده را همانند یک کامپیوتر با دو بُعد سخت افزار و نرم افزار ببینیم،
پدر سخت افزار خانواده و مادر نرم افزار آن است..
چراکه نقش و کارهای انجام شده توسط پدر همانند اجزای سخت افزاری کامپیوتر که دیده می شود، قابل لمس و مشاهده است؛ همانند خریدی که انجام شده یا خانه ای که درآن هستیم و..! (روال معمول.. )
اگر سخت افزار را هارد کامپیوتر درنظر بگیریم و فرض کنیم فضای آن یک ترابایت باشد، اینکه چقدر از این هارد استفاده شده یا کجا درایوبندی شود و…، این موارد کار نرم افزار است.
وقتی سخت افراری توسط پدر خانواده مشخص گردد، این نرم‌افزار است که بهترین استفاده را از آن می سازد!
سخت افزار بدون نصب سیستم عامل فایده ای ندارد و بالعکس!
پس با این تعاریف
اگر می گوییم معمار تربیت فرزندان مادر است، جریان چیست و او چه کاری دقیقا باید انجام دهد؟
و اگر معتقدیم نقش پدر خیلی خیلی مهم اما تکمیلی است، این نقش تکمیلی یعنی دقیقا چه مسولیتی برعهده دارد؟!
آیا این سخت افزار و نرم افزار، درون خانواده می توانند جابجا شوند؟!
رویکرد آنها در تربیت فرزند چه باید باشد؟
با شناخت انواع رویکرد و سبک های تربیتی می توان به سوالات بالا پاسخ مناسبی داد که کدام سبک برای
جایگاه پدر مناسب تر است و کدام برای جایگاه مادر و نیز کدام آسیب زننده می تواند باشد..!