به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه تاب آوری

290,000 تومان

حتما انسانهایی که در سختی ها همچون کوه ایستادگی کرده را دیده ایم و با خود مرور کرده که چگونه می شود در برابر هر لرزه ای مقاوم بود و نشکست؟!
شاید تعداد این انسانها بسیار نباشد اما قطعا حضور آنها را در زندگی و مواجهه با سختی هایی که برایمان پیش آمده است، اثربخش دیده ایم..
تصور کنیم اگر خود یکی از این افراد باشیم..

دموی صوتی کارگاه

توضیحات

نیچه چه زیبا می گوید:
مشکلی که من را از پای درنیاورد، مرا قویتر می کند..

ما وقتی با مشکلاتی در زندگی مواجه می شویم دیگر آن انسان سابق نیستیم؛ یا ضعیف تر می شویم و یا قویتر..
جمله معروف نیچه مربوط به افراد تاب آور است؛ آنهایی که در مواجهه با سختی ها قویتر شده و تعادل خود را در هرحالت حفظ می کنند..
آیا می شود در برابر هر فشاری تحمل کرد؟ قطعا خیر..
در طول زندگی گاهی فشارها به حدی است که فراتر از آستانه تحمل شده و همین موضوع باعث از دست دادن تعادل ما در زندگی می شود..
بوجود آمدن مشکلات زندگی در دستان ما نیست اما اینکه همراهی ما با مشکلات چقدر است می تواند تماما در اختیار ما باشد…
کمی مکث..
وضعیت ما چگونه است؟
واکنش ما در برابر سختی ها چیست؟ قربانی هستیم یا مقابله گر؟!
مقابله گران، تاب آوران هستند و افراد قربانی با هر تکانی، تعادل خود را از دست داده و برگی به دست باد می شوند…
تاب آوری یعنی جدای از اینکه آستانه تحمل را بالا ببریم، آماده باشیم اگر فشاری بیش از حد تحمل بود و ما را از حالت تعادل خارج کرد، بدون شکست روحی، دوباره بتوانیم به تعادل برگردیم..
مهارت تاب آوری از اتفاقات کوچک زندگی شکل می گیرد؛ بنابراین در گذر زمان حاصل می شود و افرادی که قصد انسان تاب آور شدن را دارند، اصل تدریج را در این سفر به خاطر می سپارند.