به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه اضطراب شب امتحان

280,000 تومان

هرچیزی اصولی دارد و درس خواندن به جهت امتحانات نیز اصول خاص خود را دارا می باشد که اگر آگاهی به آنها نباشد، تنها اضطراب آن بر وجود فرزندان باقی خواهد ماند..
اغلب همین وضعیت را در بین فرزندان خود و اطرافیان مشاهده کرده ایم و بسیار نیز از این مساله و آسیب های آن رنج برده ایم..
غیر از این است؟

توضیحات

اصلی ترین آفت شب امتحان، زیاد درس خواندن است؛ زیاد درس خواندنی که بلای یادگیری و اضطراب شب امتحان است..
شب امتحان، شب یادگیری نیست و ناآگاهی به همین مساله و عدم شناخت اضطراب و انواع آن از لحاظ زمانی باعث می شود فرزندان در تمام سال تحصیلی، اضطراب مخرب و هیجانات را با خود داشته باشند و بالطبع آن رفتار مناسبی در بازه های زمانی قبل و بعد از امتحانات نداشته و مطالعه ای غیراصولی دارند؛ و درنتیجه هرچه درس خواندند را در روز امتحان فراموش می کنند..
عوامل متعدد دیگری در افزایش سطح اضطراب شب امتحان فرزندان دخیل هستند که همه آنها به متدهایی برمی‌گردد که متاسفانه یادگیری آن اولویت خانواده ها نیست و همین مساله باعث بروز مشکلات متعدد می گردد.
خوب است بدانیم نقش والدین در پیش گیری، کاهش و رفع آن می تواند بسیار پررنگ باشد..
ولی ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که هراندازه عوامل افزاینده وجود دارد، به همان اندازه هم موارد متعددی به جهت رفع آن و ایجاد اضطراب مولد دیده می شود که آگاهی به آنها می تواند فرزندان را از آسیب اضطراب مخرب در شب امتحان دور کند.