به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه اضطراب و پرخاشگری کودکان

390,000 تومان

همزمان با رشد کودکان، خشم و پرخاشگری آنان نیز یکی از معضلات والدین می شود که برای رهایی از این آسیب اجتماعی، به تدابیر پیچیده ای متوسل می شوند و گاهی غافل از مواردی هستند که ساده است و رعایت آنها باعث می شود کمتر فنر روان فرزندان جمع شود.

توضیحات

در بسیاری از مواقع،
والدین عامل جمع شدن فنر روان فرزندان بوده و به خوبی از این موضوع آگاهی ندارند..
روان انسان مانند فنری است که با هربار فشاری که به آن وارد شده، جمع و جمع تر می‌شود و سپس به اندک اشاره ای، فنر آزاد شده و انرژی های نهفته در آن تخلیه می شوند.
در اتفاقات روزمره زندگی، حجم زیادی از این دست فشارها برروی روان همه ما وجود داشته که آستانه تحمل ما را پایین آورده و به اندک اشاره ای..!
فرزندان ما نیز همین گونه اند..
عوامل متعدد درونی و بیرونی در ایجاد خشم و پرخاشگری کودکان وجود دارد و جالب این است که در هر دو عامل، نقش والدین را پررنگ می بینیم.
پرخاشگری از معضلات و آسیب های اجتماعی مدرن است که اگر فرزندان دچار آن شوند، آنان را در تمام ابعاد زندگی دچار مشکل خواهد کرد.
پس طبیعتا یکی از مهمترین مهارتهای ارتباطی، کنترل خشم به شمار می رود.
اما سوال این است که با وجود نقش پررنگ والدین در ایجاد این نوع از آسیب اجتماعی، چگونه می توان فرزندان را مجهز به این مهارت کرد؟
آسیبی که دقیقا به اراده فرزندان دست اندازی کرده و خیلی از مواقع درمان نداشته و برای آن پیشگیری لازم است..