به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه اقتدار مدرن

180,000 تومان

راز اثرگذاری و نفوذ بر قلب و جان دیگران، چیزی جز ارتباطات تاثیرگذار نیست و فردی که جنس ارتباط خود را مقتدرانه ولی مدرن انتخاب کرده است، قطعا می داند اثرگذارترین شخص در تغییر سرنوشت خود و دیگران شده و یکی از ویژگی‌های یک انسان سرنوشت ساز را کسب کرده است.

توضیحات

خوب است بدانیم بهترین سبک زندگی
اقتدار طرفین است.
خانواده ای که به این روش زندگی می کند، فرزندان مقتدری هم پرورش می دهد و به چنین خانواده ای مقتدر می گوییم
اما چرا باید خانواده مقتدر انتخاب ما باشد؟!
همانطور که می دانیم فردی که کاریزماتیک است با شیوه نفوذ در دیگرانی که دارد، بسیار اثرگذار است و این اثرگذاری، زمینه را برای ارتباطات قویتر و درنهایت، نتیجه بخش وی فراهم می کند.
خانواده مقتدر از همین جنس است و حال، تصور کنیم هیتلر را…!
هیتلر هم کاریزماتیک ترین فرد بود اما اقتدارش از جنس دیگری..
بدانیم یک فرد کاریزماتیک لزوما مقتدر هم نیست، اما یک فرد مقتدر باید و باید خصوصیات فرد کاریزماتیک را هم داشته باشد.
اینجا است که تفاوت اقتدار مدرن و سنتی به خوبی روشن می شود.
اقتدار سنتی از جنس استبداد و تسلط است و اقتدار مدرن از جنس ارتباطات موثر..
شیوه ما در زندگی چیست؟!
آیا می دانیم که نمی دانیم؟!