به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه کنترل خشم

590,000 تومان

کنترل یک اقدام آگاهانه و خشم یک هیجان و رفتاری ناآگاهانه است و حتما این مطلب علمی را می دانیم جایی که هیجان است فکری حضور ندارد. پس چگونه می توان این دو را کنار هم با عنوان کنترل خشم جمع کرد و بواسطه آن به آرامش، در درون و نیز ارتباطات رسید؟

دموی فایل صوتی :

 

توضیحات

اگر ما همانند کتابخانه ای از متدهای کنترل خشم هم باشیم، در زمان خشم به دلیل خاموشی کامل بادامه مغز در قسمت افکار،
توانایی پیاده سازی متدهایی که از قبل فراگرفته ایم را نداریم.
مگر پیاده سازی متد و کنترل گری یک کار آگاهانه نیست و نیاز به فکر ندارد؟!
و خشمی که هیجان و رفتار ناآگاهانه محسوب شده و بادامه ای که در قسمت هیجان کاملا روشن است..
این دقیقا همانند ترازویی است که با افزایش یکی، دیگری پایین می آید.
پس تمام تکنیکهایی که آموخته ایم اگر منجر به کنترل خشم نمی شود، به چه کار می آید؟!
اینجا است که بایستی این حقیقت تلخ را بپذیریم که کنترل خشم یک رفتار است نه تکنیک..
یعنی بایستی جزء عادتهای رفتاری ما شده تا در زمان خشم موثر واقع شود.
کاری که اگر تابه حال به درستی انجام شده بود، قربانی نبودیم..
قربانی که دیگران هیچوقت علت رفتارهای خشمگینانه ما را متوجه نشدند ولی رفتارهای ما را در زمان خشم دیده و بعضا برخورد هم داشته اند.
با خود مرور کنیم..
تا کی میخواهیم قربانی شویم؟