به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه خیانت

390,000 تومان

تشخیص خیانت در وجود خود یا همسر با وجود فرمولهایی ساده امکان پذیر است اما بایستی صبر کرد تا شرایط وخیم شود؟ آگاهی به راههای پیشگیری که یکی از آنها همسرداری اصولی است، باعث پیشگیری از انواع خیانت های عاطفی، جنسی و.. می شود.

دموی صوتی

توضیحات

هیچ وقت آسیبی که یک خیانت عاطفی می تواند بر پیکره زندگی وارد سازد، قابل مقایسه با خیانت جنسی نیست
مگر ضربه تبر با موریانه یکی است؟!
موریانه دیر و بیصدا تخریب می کند ولی تبر باصدا و سریع است.
خیانت عاطفی همچون موریانه هایی است که کم کم فرد را درگیر کرده و به مرور تمام پیکره وجودی او را تسخیر می کند
خیانت جنسی آنی انجام شده و آنی هم می توان آن را کنار گذاشت اما خیانت عاطفی را نمی توان به یکباره رها کرد
پس نابودی زندگی در این نوع، حتمی است..
فرمولی که می توان برای تشخیص خیانت های عاطفی درنظر گرفت چیزی جز نشانه های آن نیست
نشانه ها را همچون سنسورهایی درنظر بگیریم که با کوچکترین علامتی فعال می شوند
دیییینگ…
فعال شد…
حال، یا من مرتکب خیانت شدم! یا همسرم!
آیا بایستی صبر کرد تا نشانه ها پديدار شوند؟ یا راه پیشگیری نیز وجود دارد؟!
آیا با این وجود می توان همچنان به زندگی ها امیدوار بود؟!
بلی
انسان زنده باید زندگی کند و
اگر بدانیم که نباید به مشکلات عادت کنیم، در پی راه حل برای تمام مسائل رفته و اینجا است که متدهای همسرداری اصولی، در کنار سایر راه های دیگر می تواند مدیریت ارتباطات را به خوبی فراهم آورده و مانع از مشکلات بعدی شود.