به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه عرفان در رباعیات خیام

190,000 تومان

خیام نیشابوری و رباعیات وی عالم عجیبی است و او را می توان چنین توصیف کرد که متناسب با زمان و زمانه و البته کاملا خاص سخن می گوید. آیا او سخن از شراب رایج دارد یا اندیشه هایی برتر در سر او است که هنوز کشف نشده اند..؟
من بی میِ ناب زیستن نتوانم
بی باده کشیده بارِ تن نتوانم
من بنده آن دمم که ساقی گوید
یک جام دِگر بگیر و من نتوانم..

توضیحات

واژه مستی تاچه اندازه برای ما آشنا است؟
شاید وقتی که در نگاه کوچه بازاری به این واژه نگاه می کنیم، همان شراب معمول برایمان تداعی می شود..
درواقع همان مستی جسم، که به نوعی سرخوشی برای صاحب آن دارد..
حال
چرا برخی انسانها این نوع سرخوشی را دوست دارند؟!
یا به عبارت دیگر در این سرخوشی چیست که شخص، لذت آن را با هیچ چیز دیگر تعویض نمی کند؟!
بایستی بدانیم وقتی پای فکر از میان رفته و هیجانات به اوج خود می رسد، زمانی است که انسان به نوعی خود را در عالمی دیگر حس کرده و عالمی هم که سراسر مدهوشی است، به نوعی دوست داشتنی است.
اگر انسان بداند در سطح روح و روان خود نیز می تواند به چنین مدهوشی برسد آیا باز هم به مستی در سطح جسم رضایت خواهد داد؟!