کارگاه انواع جهل

۲۹۰۰۰۰ تومان

توضیحات

جهل، صرف فقدان دانش و اطلاعات به نحو کلی نیست. زیرا در این صورت چه کسی را می توان یافت که همه‌ی علوم، دانش‌ها و مهارت‌ها و اطلاعات جهان را در اختیار داشته باشد. بلکه همان گونه که اشاره شد، “جهل، یعنی فقدان دانش, اطلاعات و مهارتِ مورد نیاز برای به سامان کردن یک زندگی هدف مند، موفق، و به تعبیر اریک فروم، ناتوان از دسترسی به یک “زندگی سالم”. به صورت خلاصه، دانا کسی است که آن چه را باید، می‌داند و نادان نیز شخصی است که آن چه را که باید بداند، نمی‌داند. اما پرسش این است که از کجا بدانیم، اطلاعاتی که باید بدانیم، چیست؟

 

برشی از کارگاه (کلیک کنید)