به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه سنجش یا قضاوت

190,000 تومان

 

ما انسان هستیم و ناگزیر از ارتباطات..
و ارتباطاتی که اگر متدهای آن را به درستی نشناسیم، ممکن است سراسر همراه با مشکلاتی بین ما و دیگران باشد؛ حتما نمونه های مختلف اختلافات را در اطرافیان خود دیده ایم..
قضاوت نقش کلیدی در این بین بازی می کند اما چگونه می توان این مساله را رفع کرد؟

توضیحات

هرلحظه درحال انتخاب هایی هستیم که در سرنوشت ما اثرگذار است.
به طور مثال انتخاب دوست یا همکار و ارتباطات طولانی مدتی که پس از آن در جریان است..
قطعا شکل گیری هر ارتباط، با سنجشی از ما و نفر مقابل شکل می گیرد و بر اساس این سنجش، دوام ارتباط و عکس العمل های ما و فرد مقابل تنظیم می شود.
این سنجشی که در بسیاری از مواقع با قضاوت همراه می شود، چگونه می تواند ما را در انتخاب ها و تصمیمات به درستی هدایت کند؟!
اگر بپذیریم که ما جدای از قضاوتها و برداشتهای ذهنی خود نیستیم، این حقیقت را نیز می پذیریم که اگر بدون آگاهی از متد ارتباطیِ بین دو نفر که در حال شکل گیری ارتباط هستند، وارد رابطه و ادامه آن شویم، هر رفتاری که از طرف مقابل مشاهده کنیم را با پیش فرض های ذهنی خود بررسی می کنیم و این موضوع، زمینه را برای سوءتفاهم های بسیار در ارتباطات فراهم می‌کند و اتفاقات پس از آن که در خیلی از مواقع قابل جبران نیز نخواهد بود..
آیا به صرف اینکه در بسیاری از مواقع سنجش با قضاوت ترکیب می شود، راه چاره این است که هردو را به کلی رها کنیم؟!
پس چگونه مدیریت ارتباطات را انجام دهیم و از خود در برابر سوءاستفاده‌هایی که ممکن است انجام گیرد، مراقبت کرده و درعین حال از سوءتفاهم های ارتباطی در امان باشیم؟