به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه سمفونی ارتباطات

190,000 تومان

ساز خانواده ما چگونه کوک باشد که موسیقی دلنشین و هماهنگی به گوش برسد؟ ارتباطات درون خانوادگی ما، نحوه لذتی که از آن حس می شود را می سازد. قطعا خانواده هایی که قوانین سمفونی ارتباطات را می دانند، سازنده لذت بخش ترین لحظات برای خود و دیگران هستند

دموی صوتی کارگاه

توضیحات

همانطور که می دانیم سمفونی یک موسیقی گروهی و دسته جمعی است و سیستمی است که خود زیرسیستم هایی دارد.
هر کدام از این زیرسیستم ها، حتی اگر در بهترین حالت ممکن کارشان را درست انجام دهند، اما هم آهنگی و هم آوایی با بخش های دیگر این سیستم نباشد، اینجا سمفونی وجود نداشته و ما آن چیزی که باید بشنویم را نمی شنویم.
اینکه هر بخش کار خودش را درست انجام دهد یک مساله است و اینکه بخش های مختلف در کنار یکدیگر، سیستم اصلی را بسازند که آن سیستم اصلی نیز کار خودش را درست انجام دهد، یک مساله دیگر است.
نهاد خانواده نیز مشابه همین سمفونی است..
در نظام خانواده ممکن است تعریفی داشته باشیم که هر قسمت کار خودش را درست انجام بدهد. پدر، مادر و فرزندان..
اما اینجا خانواده نبینیم! چون در این خانواده هر قسمت دارد کار خودش را درست انجام می دهد اما چون هم آوا، هم آهنگ و هم صدا نیستند، پس به آن معنا نظام خانواده نمی تواند قدرت پیدا کند.
وقتی نظام خانواده قدرت داشته باشد، فرزندان و تک تک افراد آن خانه همچون همسران بیمه اند.
صحبت از سمفونی ارتباطات است..
چطور می شود همانطور که اجزای خانواده کارشان را درست انجام می دهند، این خانواده بتواند شکل بگیرد و زمانیکه به موسیقی ارتباطات این خانواده(سمفونی) گوش می کنیم، موسیقی دلنشینی را بشنویم؟!