به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه سواد اجتماعی

190,000 تومان

سواد اجتماعی یکی از ابعاد مهم سواد در دنیا و یک بخش از مهارت ارتباطات اجتماعی است که ارتقای آن باعث افزایش توانایی های فردی، رفع بسیاری از مشکلات و ارتقای سطح لذت از زندگی می شود؛ بنابراین چنان خود را اثرگذار می بینیم که توانایی تغییرات بزرگ در خود و محیط پیرامونی را خواهیم داشت اما مقدماتی لازم است.

دموی صوتی کارگاه

توضیحات

همانطور که می دانیم سالها است سواد خواندن و نوشتن، خود را از لحاظ برتریِ سواد در دنیا کنار کشیده و توانایی تغییر بر اساس آموخته ها، مطرح ترین سواد دنیا از نظر یونسکو شده است.
ارتباطات اجتماعی، مهارت بسیار مهمی است که سرنوشت ساز بوده و تغییرات بسیاری را می تواند برای انسان رقم بزند.
برای اهمیت آن، دانستن همین موضوع کافی است که بدانیم امکان ندارد در جامعه ای باشیم و ارتباط نگیریم و از این ارتباطات، تعارضاتی بین ما و دیگران ایجاد نشود!
تعارضاتی که ناشی از تفاوت باور ما با دیگران است.
در بیشتر مواقع نحوه برخورد صحیح بااین چالش بزرگ را نمی‌دانیم و راه دوری را برمی گزینیم ولی مگر می توان با همه قطع رابطه کرد؟!
اینکه تعارضات برما حاکم شوند یا ما بر آنها کاملا اکتسابی است و تنها شخصی که سواد اجتماعی خود را ارتقا داده است می تواند بر آنها حکومت کند.
حال، مساله این است که چه اقداماتی می تواند منجر به افزایش سواد اجتماعی ما شود و تغییر که برترین سواد دنیا است را در ما بوجود بیاورد؟