به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه اهمال کاری

190,000 تومان

گاهی انسانها اقدام به انجام کاری کرده و همزمان متوجه این موضوع هستند که کار دیگری در برنامه های آنان در اولویت بوده است..
یا برخی مواقع، این نگاه متوجه کمی دیر اتفاق می افتد..
آسیب هایی که از اهمال کاری نصیب ما می شود می تواند بسیار جدی باشد؛ تاجاییکه بنیان خانواده را از هم بپاشاند..

دموی فایل صوتی :

توضیحات

اهمال کاران در تمام موضوعات می توانند به خود و دیگران آسیب بزنند.
اگر شخصی تنها در ارتباطات اهمال کار باشد برای نابودی زندگی وی کافی است.
اهمال کاری یعنی درلحظه، هیچ دلیل و منطقی برای انجام موضوعی خاص نداریم اما آن را انجام داده و کارهای دیگر را به تعویق می اندازیم؛
ولی اگر به تعویق انداختن ما طبق برنامه ریزی های ما باشد اهمال کاری محسوب نمی شود.
اگر معتقدیم که درمان هر مساله ای نیاز به ریشه یابی دارد، شناخت ریشه های اهمال کاری را نیز به جهت پیشگیری و درمان آن نیاز داریم؛ چراکه شاید ما اکنون درگیر این موضوع نباشیم اما در طی مسیر زندگی، دور از ذهن نیست که دچار این معضل شویم.