مجموعه مهارتهای خانواده پایدار

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه بلوغ عاطفی

390,000 تومان

 

بلوغ عاطفی از مهمترین مهارتهای شخصی و ارتباطیست که در همه ابعاد زندگی انسان نقش دارد. کسی که بلوغ عاطفی ندارد نه در وجود خود آرامش احساس می کند نه می تواند ارتباطات درون خانوادگی و برون خانوادگی پایدار داشته باشد. اعتماد به نفس، مهارت خودابرازی و عدم وابستگی ااز جمله صلی ترین ابزاری هست که برای این نوع بلوغ می توان نام برد.