منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه کیفیت خواب

390,000 تومان

امروزه دو معضل اصلی در خانواده ها وجود دارد که می توان از مدیریت موبایل فرزندان و نیز خواب و کیفیت آن نام برد؛ از کیفیت خواب خود راضی هستیم؟ خانواده ما خواب مناسبی دارند؟
اثرات مخرب کاهش کیفیت خواب را می‌دانیم؟
با یک بررسی ساده می توان وضعیت خود و خانواده را در این معضل بررسی کرده و به سطح مطلوب رساند.

توضیحات

چرا وقتی خواب مناسب نداشته باشیم، در طی روز ارتباطات ما به مشکل جدی برمی‌خورد؟
زیرا مدیریت خواب ها شرط لازمِ مدیریت ارتباطات ما است؛ باوجود کیفیت نامطلوبی که در وضعیت خواب داریم، چگونه انتظار درک متقابل در روابط وجود دارد و سوءتفاهم ها و ارتباطات مخربی که ایجاد می‌شود، بخش بزرگی از این عدم کیفیت مطلوب خواب است..
بنابراین تنها به بُعد شخصی خواب نگاه نکرده و اثرات ارتباطی آن را که مهمترین قسمت است هم لحاظ کنیم..
برای بررسی کیفیت خواب لازم است تمامی ابعاد آن به طور دقیق بررسی شود و با توجه به نتیجه ای که دست داده است، می توان از راههای ارتقای کیفیت خواب بهره مند شد.
این بررسی ها نشان می دهد برخی افراد نیاز به بازنگری جدی در وضعیت خواب دارند ولی متوجه این حقیقت نبوده و روز به روز آثار مخرب آن، ارتباطات مخدوش تری را برای آنها رقم می‌زند.