منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه والدین ویرانگر

312,000 تومان

من پدر یا مادری هستم که با ناآگاهی، شرایط زندگی فرزندانم را طوری چیدمان میکنم که تنها آسیب جسمی و روحی برای خود و فرزندانم باقی مانده و عمر، سلامت و انرژی تلف کرده ام؟ یا مراقبی هستم که هر نوع زیستنی را آینده آبادِ فرزندان نمی دانم؟

توضیحات

تابه حال به این موضوع اندیشیده اید که آیا پس از ویرانی، آبادی ممکن است؟!
یک ویرانی همچون زلزله های شدیدی است که به کلی تخریب می کند و اثری از گذشته باقی نمی گذارد.
زلزله هایی که ما والدین برای افکار و احساسات فرزندان ایجاد می کنیم به مراتب شدیدتر است.
چرا؟!
چون ما با یک انسان در ارتباطیم و انسانی که فرزند ما است و آینده و سرنوشتِ ویران یا آبادی از آنان که تماما در دستان ما است..
چطور والدین می توانند افکار و احساسات فرزندان خود را نابود کنند؟!
مگر چیزی جز خوشبختی فرزندان خود را خواهانند؟!
متاسفانه ناآگاهی ها کار را به جایی می رساند که مأمن امن خانواده را تبدیل به مکانی ناامن برای فرزندان و ویرانی های بعدی می کند.