به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه مدیریت مالی در خانواده

160,000 تومان

بسیاری از مشکلاتی که خانواده ها را درگیر کرده است به مسائل مالی بستگی دارد. مسائل مالی، ریشه بسیاری از آسیب هایی است که در اطراف خود می بینیم و به اشتباه، بحث ناکافی بودن میزان درآمد خانواده را منبع اصلی این آسیب‌ها می دانیم درحالیکه مساله دیگری وجود دارد که راه را برای این معضلات مالی و مشکلات پس از آن باز می کند..

توضیحات

در مباحث مالی هیچ بلایی بالاتر از این نیست که فرزند از آینده مالی خود خیال آسوده باشد..
رفتارهای صحیح مالی در خانواده منجر به مدیریت مالی بهتر می شود و این مساله حتی در تربیت مالی فرزندان نیز به شدت اثرگذار است.
این رفتارهای صحیح، آموختنی است و خوب است بدانیم بحث اصلی فقر در درآمدزایی نبوده، بلکه در موضوع مدیریت مالی است.
بانگاهی دقیق به شرایط زندگی خود بر این اساس، می توان ریشه مشکلات مالی خانواده را خشکاند.
اینجا است که آگاهی از ابعاد مختلف مدیریت مالی می تواند در تغییر شرایط زندگی از این منظر بسیار راهگشا باشد.