منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه مدیریت استرس

504,000 تومان

استرس واژه ای آشنا و درعین حال ترسناک برای ما، به جهت آثار تخریبی که در وجود و زندگی ما ایجاد کرده است؛ اما آیا واقعیت استرس ها تماما تخریب است یا فوایدی نیز در پس پرده نهان است که ما از آن بی خبریم؟!

توضیحات

در زندگی هر انسانی قطعا استرسورهای مختلفی وجود دارد که در ایجاد و افزایش فشارهای روانی به شخص اثرگذار است.
استرسورهایی که می توانند مکان یا عوامل مختلفی باشند یا حتی طرز تفکر ما!
چگونه طرز تفکر می تواند یک استرسور قوی برای ما باشد؟!
زمانی که به شناخت صحیح از استرس دست یابیم متوجه می‌شویم که باورهایمان در مورد آن اشتباه بوده و چون این باور در زمان ناآگاهی ما شکل گرفته است، در هنگام روشن شدن حقیقت، در پی حذف کامل تمام استرس ها از زندگی هستیم!
اما آیا آنها تماما باید حذف شوند؟
یا همراه ما در هرلحظه حضور یابند؟!
مشکل اینجا است که ما تا به تعریف درستی از این موضوع دست نیابیم و نیز تفاوت استرس مولد و مخرب را درک نکنیم، نمی توانیم از آسیبهای ناشی از همین ناآگاهی در امان باشیم.
می دانیم یک استرس شغلی می تواند به جدایی کامل یک زندگی منجر شود؟!
درحالیکه اگر همین استرسور مدیریت صحیحی داشت، عامل پیشرفت شغلی و ارتقای ارتباطات خانوادگی این شخص بود.
چگونه این مدیریت صحیح می تواند روی دیگرِ استرس را که سازندگی است برای ما ایجاد کند؟!