منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه سواد اجتماعی

300,000 تومان

ارتباطات اجتماعی ازجمله مهارت های بسیار مهمی است که سرنوشت ساز است و برای اهمیت این مهارت، دانستن همین موضوع کافی است که بدانیم امکان ندارد در جامعه ای باشیم و ارتباط نگیریم و از این ارتباطات، تعارضاتی بین ما و دیگران ایجاد نشود..!
تعارضاتی که ناشی از تفاوت باور ما با دیگران است..
در بیشتر مواقع نحوه برخورد صحیح بااین چالش بزرگ را نمی‌دانیم و راه دوری را برمیگزینیم…
ولی مگر می توان با همه قطع رابطه کرد؟!

دموی صوتی کارگاه

توضیحات

همانطور که می دانیم سالهاست سواد خواندن و نوشتن، خود را از لحاظ برتری سواد در دنیا کنار کشیده و به جای آن توانایی تغییر بر اساس آموخته ها، مطرح ترین سواد دنیا از نظر یونسکو شده است…
آگاهی به انواع سواد می تواند معنای زندگی را برایمان به کلی تغییر دهد
ارتباطات اجتماعی ازجمله مهارت های بسیار مهمی است که سرنوشت ساز است و برای اهمیت این مهارت، دانستن همین موضوع کافی است که بدانیم امکان ندارد در جامعه ای باشیم و ارتباط نگیریم و از این ارتباطات، تعارضاتی بین ما و دیگران ایجاد نشود..!
تعارضاتی که ناشی از تفاوت باور ما با دیگران است..
در بیشتر مواقع نحوه برخورد صحیح بااین چالش بزرگ را نمی‌دانیم و راه دوری را برمیگزینیم…
ولی مگر می توان با همه قطع رابطه کرد؟!
اینکه تعارضات برما حاکم شوند یا ما بر آنها کاملا اکتسابی است و تنها شخصی که سواد اجتماعی خود را ارتقا داده است می تواند بر این تعارضات حکومت کند..
حال مساله این است که چه اقداماتی می تواند منجر به افزایش سواد اجتماعی ما شود و تغییری که از نظر یونسکو برترین سواد دنیاست را درما بوجود بیاورد؟

برای آشنایی با اهمیت سواد اجتماعی لطفا به نحوه تفکر یکسان و ثابتی که در سیستم تربیتی، آموزشی کشور ژاپن از خانواده تا مدارس آنها حکمفرماست و پافشاری عجیبی روی نهادینه کردن آن در کودکان دارند دقت کنید:
کشور ما به غیر از ما چیزی ندارد….
نفت و گاز و معدن این کشور، ما هستیم و ما در قبال حضورمان در این کشور مسئولیتی داریم. بنابراین بایستی برای ارتقای کشورمان کاری کنیم. چراکه ارتقای ما نیز در گرو ارتقای کشورمان است…
چه عاملی باعث شد تا ژاپنی که در جنگ جهانی دوم، که از ضعیف ترین کشورهای دنیا بود تبدیل به دومین قطب اقتصادی دنیا شود؟!
پاسخ این است که ژاپن غیر از سواد اجتماعی چیزی نداشت..
به جامعه مان(خانواده، مدرسه، محیط کار و.. ) نگاه کنیم..
چرا تابه حال ثروت درونی ما را به ما نشان ندادند و نفت و گاز و.. را تنها دارایی مان دانسته اند..؟
ما کجاییم؟!
مگر می شود درس مسئولیت پذیری را از کودکی به فرزندان نیاموزیم و آنها افرادی مسئولیت پذیر و تاثیرگذار بر سرنوشت خود و جامعه شان شوند؟!
فردی که مسولیت پذیر است تربیت نسلی که از کودکی سواد اجتماعی بالایی دارد را مدنظر قرار می دهد تا هر فرد، در هر جامعه ای که هست،
به سلول سالمی تبدیل شود که کار مبارزه با سلول‌های سرطانی را دارد و واسطه این تکثیر خوبی ها در دنیاست….