منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه سنجش یا قضاوت

300,000 تومان

نکته جالبی است..
ما روزانه و به کرات شاهد افرادی هستیم که خود نظم ندارند ولی از بی نظمی دیگران عصبانی می شوند…!
پس اگر درظاهر،
برخی افراد
اعتقادی به این موضوع و چهارچوب گذاری ها ندارند اما اکنون ثابت شد در درونِ تمام افراد
این اشتراک وجود دارد که آن را لازمه حیات می دانند…
همانطور که می دانیم بی نظمی تنها در عملکرد نیست…
کیست که آشفتگی ذهنی و عواطف پریشان را که براثر تفکر و احساسات نظم ناپذیر او شکل گرفته است دوست داشته باشد؟!
اما چرا افرادی هم که درظاهر معتقد این مساله هستند، با بی نظمی مواجه می شوند؟!
چه عواملی باعث می‌شوند نظم در درون و بیرون ما صورت نگیرد؟!

دموی صوتی کارگاه

توضیحات

یک مبحثی در ارتباطات وجود دارد که اگر آن را بدانیم، چنان آرامشی وجودمان را دربرمی‌گیرد که باهیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست…!
مگر جز این است که ما انسان هستیم و با انسانهای دیگر در ارتباط؟!
مگر روزانه کم شاهد درگیری های بین دونفر خصوصا همسران، که بدلیل برداشتهای متفاوتی که از همدیگر دارند هستیم؟
در این بین افرادی را می بینیم که یا خوشبینانه تمام وقایع را می بینند و یا با دید بدبینی به افراد و وقایع می نگرند…
اما حقیقتی تلخ که بایستی آن را بپذیریم این است که هردو گروه آرامش ندارند…
چون هر دو به اشتباه می روند…
راز آرامشی که می تواند در این مواقع بحرانی، طرفین ارتباط را لبریز حس خوب آرامش کند چیست؟
اگر بدانیم که تنها خود شخص نیست که عامل رفتار است و مساله دیگری وجود دارد که رفتارهای طرف مقابل از آنها نشأت می گیرد،
آن راز آرامش را دریافته ایم…
آن مساله دیگر به تمام درگیری ها پایان خواهد داد…..
شما آرامش نمی خواهید؟!