منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه حمایت اجتماعی

180,000 تومان

شاید به عنوان حامی در برخی موارد از زندگی اطرافیان، حضوری پررنگ داشته ایم و به این خاطر، متقابلا این انتظار را از آنان داریم اما گاهی به خصوص در شکستها این تنهایی همراه ما است.
قطعا حمایت اجتماعی دوطرفه است ولی روابط عاطفی هم رفت و برگشتی نیست؛ اما مگر ما با همه روابط عاطفی داریم؟! چگونه می توان این حمایت را در وجود خود و دیگران محقق کرد؟

دموی صوتی

توضیحات

اصلی ترین فایده هر ارتباط، حمایت اجتماعی است که ما در ارتباطات به دنبال آن هستیم که اگر نباشد، انگیزه ای برای ادامه رابطه وجود نخواهد داشت؛ ولی مگر این حمایت اجتماعی چیست؟
پشتیبانی هایی که در هر ارتباطی به غیر از ارتباط با خود برای ما وجود دارد که ابعاد مختلفی را شامل می‌شود..
این ابعاد به حدی حیاتی است که اگر نباشد، ما تنها هستیم..
لحظه ای تجسم کنیم بود و نبود ما از لحاظ احساسی فرقی برای اطرافیان نداشته باشد..!
موارد بسیارِ دیگری نیز وجود دارد که ما را به ارتباطات علاقمند یا از آن دور می کند.
این را به یاد داشته باشیم به همان اندازه که ما نیاز به حمایت های اجتماعی داریم، به همان اندازه هم بایستی نسبت به دیگران حمایتگر اجتماعی باشیم؛ بنابراین نیاز است تا خود و خانواده را بررسی کنیم که چقدر تنهاییم و نیز از دیگران حمایتگری داریم؟!
بررسی و شناخت ابعاد مختلف حمایت اجتماعی که حاصل شود، در پی ارتقای آن به جهت بهره مندی در زندگی خواهیم بود.