به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه تربیت جنسی

660,000 تومان

تربیت جنسی یعنی تعدیل کردن غرایز جنسی به سمت رشد و شکوفایی
بعضی افراد تعطیل و سرکوب کردن را رفتار مذهبی می دانند و بعضی دیگر آزاد گذاشتن را روشنفکری!! هردو اشتباه است. هم مذهب و هم علم روز دنیا تعدیل و مدیریت کردن را توصیه کرده اند. غریزه جنسی یکی از والاترین نعمت های الهی است اما زمانی که ما آن را خوب نمي شناسيم و برخورد درستی با آن نداریم، نمی توانیم در تعدیل کردن آن به فرزندان کمک کنیم.

توضیحات

زمانی که می خواهیم اطلاعات را درباره تربیت جنسی فرزندان افزایش دهیم، متوجه یک مساله مهم می شویم که ۶ سال دوم از هر رده دیگر در مسائل جنسی مهمتر است.
یکی از دلایل جنون جنسی، این آسیب اجتماعی مدرن و تخریب گر حال و آینده فرزندان، بیدارشدن میل جنسی در ۶ سال دومِ رشد آنها است..
انسانی که زودتر از موعد و قبل از تکمیل زمان خواب، از خواب بیدار شود کلافه است و میل جنسی بیدارشده زودتر از موعد نیز، این چنین کلافگی جنسی بوجود آورده و روح و روان فرزند ما را با مشکل مواجه می کند؛ بطوریکه تا آخر عمر همراه فرزندان ما باقی خواهد ماند..
زمانی که هیجانات جنسی فرزندان در ۶ سال سوم در حال شکل گیری است، چطور می شود در ۶ سال دوم با مراقب های اصولی، میل جنسی آنها را خواب نگه داشت و در عین حال رو به تعدیل برد؟
برای مسائل جنسی فرزندان باید ٣ مقوله مهم را بشناسیم که اگر این اتفاق نیفتد، حتی افزایش اطلاعات ما درباره مسائل جنسی فرزندان، نه تنها به کار نمی آید بلکه تخریب هم بوجود می آورد..
مورد اول پاسخ به سوالات جنسی آنان در بازه های سنی مختلف است که فرزندان درجای دیگر به دنبال پاسخ سوالات خود نباشند.
مورد دوم آموزش جنسی است؛ آموزش حیاداشتن در سنین مختلف، متفاوت است که اگر والدین توجه خاصی به این مورد نداشته باشند، حتما فرزندان از جای دیگری آموزش ها را دریافت خواهند کرد
و مورد سوم تربیت جنسی است؛ ما چگونه رفتار کنیم که وقتی هیجانات جنسی برای فرزندان بوجود آمد، آسیبی نبینند؟
اینها تماما مربوط به ما است.
به خود و خانواده خود بنگریم..
آگاهی در این موارد در چه سطحی است؟!