منوهای نصب در پنل مدیریت

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

کارگاه انسان موفق

165,000 تومان

افراد موفق قطعا وجه تمایز بسیاری نسبت به سایر افراد دارند؛ تفاوت هایی که گاهی بسیار اساسی است اما با آگاهی به آنها و الگوبرداری صحیح می توانیم خود را نیز به یکی از این انسانها مبدل سازیم.
مگر تفاوت ما با دیگر انسانها چیست؟ چرا برخی می توانند موفق شوند ولی برخی دیگر…؟! تعریف شما از موفقیت چیست؟

دموی فایل صوتی

توضیحات

انسان های موفق چه ویژگی هایی دارند؟ آیا موفقیت در میزان رضایتمندی از زندگی تعریف می شود یا سطح برخورداری از امکانات و توانایی های مادی یا معنوی؟ و یا فاکتورهای دیگری به جهت بررسی این مساله وجود دارد؟
طبیعی است که به تعداد انسان های موجود در کره زمین، نگرش های مختلفی به این مساله وجود دارد؛ اما تعریف اصلی موفقیت در تمام جوامع، همواره ثابت است و برای تک تک انسانها با تمامی نگرش ها، قابلیت پیاده سازی دارد.
اینکه ما چقدر خود را با این تعاریفِ استاندارد منطبق کنیم، مساله ای است که باعث پیشرفت و موفقیت ما در زندگی می شود..
بنابراین دانایی های ما نسبت به این تعاریف استاندارد که به مرحله آگاهی رسیده و در عمل نیز خود را نشان داده اند، می توانند موفقیت را در زندگی ایجاد کرده و از ما یک انسان موفق بسازند؛ و این مسیر تاجایی ادامه پیدا می کند که بتوانیم برای افراد دیگر در برخی مسائل از لحاظ رفتاری، به عنوان الگو بوده و اثرگذار باشیم.
مسیر موفقیت قطعا با تغییر همراه است و عموم مردم با تغییر مشکل دارند؛ چراکه عادت به عادت های خود کرده اند..
یک الگوی رفتاری، دیگر همانند گذشته فکر و عمل نکرده و نیروی خود را برای اهداف و تغییراتی که به رشد وی منجر می شود خرج می کند.
عادات خود را بررسی کنیم؛ هراندازه در مسیر تغییرات، انرژی صرف کنیم، به همان اندازه انسانی موفق خواهیم بود..