مجموعه مهارتهای خانواده پایدار

به اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Telegram
WhatsApp

کارگاه اراده

108,000 تومان

هدف سناریوی طراحی شده ما در زندگی، چیزی به جز موفقیت و خوشبختی ما است؟ قطعا خیر..
سناریویی رو به موفقیت و خوشبختی است که اراده ای قوی پشت آن باشد. بررسی این مهم به جهت تقویت آن، کدام قسمت سناریو ما تعریف شده است؟

دموی فایل صوتی :

توضیحات

اکثر مواقع جملاتی که برای واژه اراده به کار می بریم
با تعریف اراده درتضاد است.
ما معمولا بر اساس امیال درونی، خستگی یا شکست‌هایی که می بینیم، دست از کاری که برایمان حتی به عنوان اهداف زندگی طراحی شده بود، کشیده و عقب نشینی می کنیم.
اما اراده، انجام و به پایان رسانیدن کارها بدون درنظر گرفتن میل و علاقه به آن کار است..
مهارتی است که اتفاقا پادزهر اهمال کاری است و اگر آن را در وجودمان شکوفا کنیم،
می توانیم همراهی فوق العاده آن را در زندگی داشته باشیم.
بله همینطور است..
اراده یکی از آن استعدادهای درونی و وجودی ما است و می تواند ما را در موانع و سراشیبی های مسیر، همراه مقاومی باشد که نگذارد سختی ها ما را از میدان عمل دور کند.
نکته جالب این است که ما معمولا درپی همراهی انسان‌ها در مواقع سختی هستیم و درواقع آن عامل بیرونی را جستجو می کنیم ولی از این همراه باارزش درونی خود بی خبریم!
همین همراه قوی را برخی به اشتباه و با عدم مهارت،
روز به روز تضعیف تر کرده و خود را از رسیدن به اهداف دور می کنند.
شناخت موانع اراده و تضعیف آن گامی است که ما را آماده تقویت این استعداد می کند.
یادمان باشد آمادگی از اجرای اراده مهمتر است
اما اجرائیاتی هم در راه است..
حال
از خود بپرسیم چقدر برای خود و رسیدن به فیلمنامه ای که در زندگی طراحی کرده ایم ارزش قائلیم؟!

پرسش و پاسخ