منوهای نصب در پنل مدیریت

تربیت پایدار - ترم اول

معرفی دوره

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و در عین حال بزرگترین و اثرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید. به‌ گونه‌ای که می‌تواند منشا تحول فردی و اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد.
خانواده مهمترین نهادی است که فرد در آن پرورش می‌یابد.
کودک نخستین تعامل خود با محیط را در خانواده آغاز می کند. در این قانون اولیه، نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می‌شود و اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد سالهای اولیه کودکی در رشد شخصیت و آینده او نقشی به سزا دارد.
تربیت پایدار از مجموعه مهارتهای خانواده پایدار استاد زندی می باشد که در ۴ ترم ۴ جلسه ای به شما عزیزان ارائه می شود.

برنامه درسی دوره

دوره تربیت پایدار استاد زندی
تربیت پایدار – ترم اول رایگان 04:00:00
قيمت خصوصی دوره محدودامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • دسترسی نامحدود
0 دیدگاه
157 دانشجو