منوهای نصب در پنل مدیریت

معرفت شناسی در رباعیات خیّام

معرفت شناسی در رباعیات خیّام

اشعار خیام در قالب رباعی به مسائل مهم زندگی و فلسفی می پردازد و افکاری که به صورت جبری به ما تحمیل شده و اسراری که برایمان لاینحل مانده را مطرح می کند.  در این کارگاه آموزشی به زبان ساده به تفسیر عمیق تر مفاهیم نهفته در شعر میپردازیم.

برنامه درسی دوره

معرفت شناسی در رباعیات خیّام 01:15:00
قيمت 160,000 تومان ثبت نام دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • دسترسی نامحدود
0 دیدگاه
0 دانشجو