منوهای نصب در پنل مدیریت

اضطراب و پرخاشگری کودکان

اضطراب و پرخاشگری :

  • آسیبهای اجتماعی مدرن؛پرخاشگری
  • آسیبهای اجتماعی سنتی ؛اعتیاد و بزهکاری
  • انواع پرخاشگری
  • پرخاشگری آشکار و پنهان
  • عوامل پرخاشگری ؛درونی و بیرونی
  • راهکارهای برای از بین بردن پرخاشگری
  • انواع گریه (مخرب و غیر مخرب)
  • چگونگی قانونگذار ی ، استفاده از کلام‌ تشویقی ،تخلیه انرژی

مدرس: دکتــر امیر زنــدی

برنامه درسی دوره

کارگاه اضطراب و پرخاشگری کودکان 01:10:00
قيمت 190,000 تومان ثبت نام دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • دسترسی نامحدود
0 دیدگاه
9 دانشجو