منوهای نصب در پنل مدیریت

مقالات

22

ژانویه'20

نقش خانواده در تامین امنیت روانى کودک

خانواده نقش موثر و بسزایى در تربیت کودکان و شکل گیرى شخصیت آنها دارد به گونه‌ای که با پرورش غیراصولى …

مشاهده

22

ژانویه'20

اصل قلاب ماهیگیری و شکار عشق

اصل قلاب ماهیگیری به لحاظ اهمیت موضوع  و تاثیرگذاری ، آنچنان جایگاهی دارد که هیچ انسانی بر روی کره خاکی …

مشاهده

20

ژانویه'20

از بازی های کامپیوتری غول نسازیم!

از بازی های کامپیوتری غول نسازیم! بازی های کامپیوتری جزو لاینفک زندگی فرزندان ماست ، بنابراین محروم کردن فرزندان از …

مشاهده

28

نوامبر'19

بمبهای اتم و ازبین رفتن روابط!

تمام اهتمام و دستاورد این مقال این است که بر اساس سالها آسیب شناسی در خانواده ها و سالها مطالعه …

مشاهده