منوهای نصب در پنل مدیریت

معرفی کتاب

خانواده و رســانه

شناخت وسائل ارتباط جمعی و راهکارهای مدیریت آن در خانواده

نویسنده: دکتر امیر زندی ، طراح و مبتکر طرح مهارتهای هفتگانه “کاما”

  1. – چگونگی مدیریت موبایل فرزندان
  2. – شیوه صحیح مدیریت رسانه های پرکاربرد
  3. – رسانه ها و هویت
  4. – اینترنت و فضای مجازی
  5. – اعتیاد رسانه ای و راهکارهای مبارزه با آن

دانلود کتاب PDF

دانلود کتاب صوتی

سفارش کتاب اصلی

ترديدي وجود ندارد که کودک رها شده در ميان انبوه اطلاعات و داده هاي فضاي رسانه اي و مجازي، فرجامي جز سرگرداني در زندگي واقعي نداشته و در تعامل با پيرامون خود، دچار مشکلات فراواني خواهد شد.

ساده انگاري است اگر باور داشته باشيم که والدين در دنياي مدرن کنوني و با وجود سرعت رشد تکنولوژي، بدون مشاوره با کارشناسان مربوط و يا حضور درکارگا ههاي آموزشي، خود به تنهايي قادر به تربيت اصولي و هدفمند فرزندان خود باشند. چرا که شتاب تکنولوژي، امکان شناخت کافي افراد جامعه از ابزارهاي نوين را به دليل محدوديت زماني سلب کرده است.

تا کنون پژوهش هاي  يادي با موضوع رسانه و کودک، توسط مراکز علمي دنيا انجام شده است که نتيجه همه آن ها بيانگر آثار غيرقابل انکار رسانه و تکنولوژ يهاي نوين ارتباطي، اعم از ديداري، شنيداري، فضاي مجازي، باز يهاي رايان هاي، ا پها، شبکه هاي اجتماعي و… بر رفتار کودکان مي باشد…