نقش خانواده در تامین امنیت روانى کودک

خانواده نقش موثر و بسزایى در تربیت کودکان و شکل گیرى شخصیت آنها دارد به گونه‌ای که با پرورش غیراصولى و ناصحیح، فرزندان در آینده دچار اختلالات اخلاقى و رفتاری خواهندشد. خانواده‌هایی که اطلاعات کافى در زمینه تربیت فرزند دارند و با متدهاى تربیتى آشنا هستند مى توانند در امر تربیت فرزند، موفق عمل کنند. […]

اصل قلاب ماهیگیری و شکار عشق

اصل قلاب ماهیگیری به لحاظ اهمیت موضوع  و تاثیرگذاری ، آنچنان جایگاهی دارد که هیچ انسانی بر روی کره خاکی از بکارگیریِ آن ، چه به لحاظ خودآگاه و چه به لحاظ ناخودآگاه مبرا نبوده است و نخواهد بود. بنیان خانواده چنان بر عشق و مهرورزی بنا شده است که نمی توان خانواده را بدون […]

از بازی های کامپیوتری غول نسازیم!

از بازی های کامپیوتری غول نسازیم! بازی های کامپیوتری جزو لاینفک زندگی فرزندان ماست ، بنابراین محروم کردن فرزندان از این بازی ها و پاک کردن صورت مسئله یا آزاد گذاشتن کامل آن ها در این مورد می توان تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. پس چه کنیم ؟! در قدم نخست باید بیاموزیم […]

بمبهای اتم و ازبین رفتن روابط!

تمام اهتمام و دستاورد این مقال این است که بر اساس سالها آسیب شناسی در خانواده ها و سالها مطالعه منابع داخلی و خارجی چگونگیِ دستیابی به عشقی پایدار بین زوجین و داشتن زندگی پایدار را در اختیار شما علاقمندان قرار دهیم .مردان برای اینکه بتوانند نقش محافظت از خانواده و همسر را بدرستی ایفا […]