اصل قلاب ماهیگیری به لحاظ اهمیت موضوع  و تاثیرگذاری ، آنچنان جایگاهی دارد که هیچ انسانی بر روی کره خاکی از بکارگیریِ آن ، چه به لحاظ خودآگاه و چه به لحاظ ناخودآگاه مبرا نبوده است و نخواهد بود.

بنیان خانواده چنان بر عشق و مهرورزی بنا شده است که نمی توان خانواده را بدون خمیر مایه عشق تصور کرد و در این میان اصل قلاب ماهیگیری ابزاری برای ایجاد ارتباط ، جذب و تأثیرگذاری و فرمانرواییِ عشق بر افراد خانواده و همه افراد جامعه انسانی می باشد و چه هنرمندانه و هوشمندانه به اصل قلاب ماهیگیری نامگذاری شده است .

همه ما به این ابزار کارا مجهز می باشیم و خداوندگار آن را در درونمان به ودیعه نهاده است تا یکدیگر را برای رسیدن به کمال ناب انسانی رهنمون و یاور باشیم.

 

همه انسانها تشنه دریافت محبت و عشق می باشند اما ممکن است برای هر کدام از افراد دریافت صورت خاصی از عشق مطلوبتر و گواراتر باشد که به اصطلاح آنها را زبانهای عشقی می نامند.

برخی با در آغوش کشیده شدن و لمس شدن عشق می بینند.

برخی با شنیدن کلام عاشقانه عشق را دریافت می کنند.

برخی عشق را با زمانی که به آنها اختصاص می دهیم دریافت خواهند کرد.

برخی هم عشق و توجه را توسط هدیه ای که به آنها داده می شود بدست می آورند.

اگر می خواهیم همسر، فرزند یا هر فرد دیگر را به صید خود درآوریم ، باید هر کدام از این زبانهای عشقی را به عنوان طعمه بر سر قلاب خود قرار دهیم. اگر ما والدین بخواهیم فرزندانمان را از عشق سیراب نماییم و نیز بنیان رفتارهای صحیح در زمان حال و آینده فرزند را پایه گذاری کنیم.

ابتدا باید با بکار بستن زبانهای عشقی فرزند را کاملا جذب خود نماییم یا عاشق و دوستدار خود کنیم تا در گام بعدی بتوانیم اصول و چهارچوب تربیتی را برای فرزند پیاده کنیم و فرزند هم با آغوش باز از کسانی که به او عشق ورزیده اند قوانین و چارچوبهای تربیتی را خواهد پذیرفت و امر و نهی آنها را قبول خواهد کرد و بخاطر علاقه عمیقی که بواسطه عشق ورزی اصولی از پدر و مادر دریافت کرده است و به خاطر ناراحت نشدن ما (والدین) امر و نهی و قوانین وضع شده را راحت تر می پذیرد و عملی می کند.

به زبان ساده تر فرزند در رودخانه و در دریای اجتماع در حال شنا کردن است و اگر می خواهیم فرزند توسط سایر افراد صید وتصاحب نشود باید چهار زبان عشقی را تک به تک برایش پیاده کنیم و طعمه او را بر سر قلاب بگذاریم تا او را صید نماییم تا ما را دوست داشته باشد و به تبع آن به خاطر علاقه ای که به ما دارد به خاطر ناراحت نشدن ما به قوانین وضع شده توسط ما احترام بگذارد و عمل کند.

والدینی که از انجام زبانهای عشقی سر باز می زنند یعنی طعمه مناسب فرزند را بر سر قلاب خود نمی گذارند یعنی مثلا زمانی را صرف بازی کردن با فرزند که یکی از زبانهای عشقی فرزند می باشد نمی کنند و بجای بازی کردن با او ، می گویند که : او امروز با دوستانش بازی کرده است یا می گویند حوصله بازی با فرزند را ندارم ، خسته ام ، ترجیح میدهم استراحت کنم ، علاقه ای به بازی با فرزند ندارم ! ، باعث می شوند در نبود طعمه مناسب ، فرزند از آنها عشق و محبت لازم را دریافت نکند و با کمبود توجه و خلاء عاطفی رشد نماید.

تأثیر این خلاهای عاطفی منجر به عدم رفتار صحیح اخلاقی ، رفتاری و اجتماعی در زمان حال و آینده می شود و نیز باعث جذب فرزند از دوره نوجوانی به بعد توسط افراد ناباب و عدم عشق به والدین و فراری شدن فرزند از خانه و خانواده می شود .

می خواهیم برلب رودخانه ای ماهی صید کنیم ، یکی از افراد محلی هم در نزدیکی ما مشغول صید می باشد و از آنجا که کرم بر سر قلاب گذاشتن و دل و روده کرم را به هم ریختن برایمان عملی نامطلوب است ، تکه ای از پیتزای همراه خود را بر سر قلاب می گذاریم.

بعد از گذشت مدتی برخلاف انتظارمان موفق به صید نمی شویم اما آن فرد محلی با شناختی که از ماهیها و طعمه مناسب آنها دارد موفق شده است که تعدادی ماهی را صید نماید او میداند که ماهیهای آن رودخانه لجن خوارند و باید کرم را به همراه سرب به ته ِرودخانه بفرستد.

در مورد فرزند و همسر هم همین مورد صدق می کند ، هر کدام از این زبانهای عشقی را کم بگذاریم و در کنار رودخانه هم هر چه تقلا کنیم که ماهی خود را صید کنیم بی فایده است . وقتی ماهی در رودخانه مشغول شنا است اگر اینجا صیدش نکنیم ، چند متر آنطرف تر با طعمه هایشان ماهی مرا صید خواهند کرد و با خود خواهند برد آنجا که از بدست گرفتن کرم و زدن آن بر قلاب به ما حال خوشی دست نمی دهد و باب میلمان نیست و از بکار بردن طعمه مناسب چشم پوشی می کنیم ، آنجا همان نقطه ای است که اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر ما رخ می دهد و از عوارض همه جانبه آن در امان نخواهیم بود ، فرزندان و همسران و یکدیگر را تشنه و گرسنه برای دریافت طعمه مطلوب ، که همان عشق ورزی و توجه است را رها می کنیم و این تشنگی و گرسنگی عاطفی بنیان های بسیاری از مسائل و مشکلات  خانوادگی و ارتباطات جامعه انسانی را سبب می شود…

پس یا نرویم ماهیگیری یا کرم هم در دست بگیریم.

استاد زندی، مبتکر طرح خانواده پایدار در کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.