کارگاههایی که در مدت زمان تقریبی یکساعت برگزار شده و افرادی که قصد یادگیری مطلبی را در این مدت زمان کوتاه داشته باشند، از کارگاههایی که در این قسمت قرارگرفته است استفاده می کنند.
گفتنی است این کارگاهها در قسمت مهارتهای هفتگانه کاما نیز به همراه توضیحات کامل قرار دارد اما به جهت دسته بندی از لحاظ زمانی و سهولت در انتخاب شما عزیزان، مجددا در این قسمت نیز قرار می‌گیرند.